Zugschneite LVR Klinik

Zugschneite LVR Klinik, Rheydt

Foto: Udo Henn