Stadthimmel

Stadthimmel, Hohenzollernstraße

Foto: senyorauxa via Instagram