Sonnengleis

Sonnengleis, MG Hbf

Foto: Moment.Aufnahme