sony_eric_sson-Rheydt_SchlossRheydt_Tor

Torbogen im Schloss Rheydt

Torbogen im Schloss Rheydt
Foto: sony_eric_sson via Instagram