UdoHenn-Giesenkirchen_Feld_Fachwerk-small

Orange vs Grün

Giesenkirchener Felder

Foto: Udo Henn