stmichalski-Rheydt_SchlossRheydtInnenhof

Innenhof Schloss Rheydt

Der Innenhof von Schloss Rheydt
Foto: stmichalski